در کنار یکدیگر خواهیم بود...

توسعه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران از اهداف عالی برای توسعه اقتصادی کشور می باشد. در راستا تاسیس و استقرار مراکز تجاری ایران در کشورهای هدف می تواند به عنوان عنصری کلیدی برای تسریع، تسهیل و انسجام بخشی مراودات تجاری و توسعه روابط اقتصادی قرار گیرد. از این رو تاسیس مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشور برزیل به عنوان نهمین اقتصاد بزرگ دنیا می تواند فرصتی برای توسعه روابط تجاری و نهادینه سازی مباحث دیپلماسی اقتصادی بوده و موجبات توسعه  بنگاه های تجاری و افزایش توانمندی آن ها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تراز بازرگانی، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم به منظور روان سازی و حذف تشریفات زاید تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت های تجاری و توسعه همکاری های دوجانبه، چند جانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقای کیفی کالاها و خدمات و با توجه به مزیت نسبی و رقابتی کشور را فراهم سازد.

signs map 23 Converted
signs map 23 Converted
side brazil
side brazil
iranbrazilflag
iranbrazilflag
Iran Brazil Locator
Iran Brazil Locator